Uznání rovnocennosti vzdělání

Jak na žádost o uznání rovnocennosti vzdělání a co zkontrolovat před jejím podáním, aneb ne každý musí žádat

Podle ust. § 18 odst. 1, 2 a ust. § 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, mají úředníci územních samosprávných celků

  • povinnost účastnit se vstupního vzdělávání (§ 19 zákona)
  • povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost (§ 21 zákona),
  • povinnost účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů (§ 27 zákona)

Podle ust. § 33 odst. 1 zákona tuto povinnost nemá úředník:

  • který získal vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu stanoveném prováděcím právním předpisem nebo
  • kterému bylo vydáno osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části podle § 34 zákona.

Ještě před tím, než požádáte o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části, ověřte prosím, zda Vámi dosažené vzdělání není rovnocenné ze zákona. V takovém případě nemusíte žádat Ministerstvo vnitra o uznání rovnocennosti. Seznam rovnocenného vzdělání je průběžně doplňován.

Vstupní vzdělávání

Seznam rovnocenného vzdělání pro vstupní vzdělávání je uveden v Příloze č. 1 vyhlášky č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků.

Zvláštní odborná způsobilost – obecná část

Povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost z obecné části se nevztahuje na fyzickou osobu, která vykonala úřednickou zkoušku podle zákona o státní službě.

Seznam rovnocenného vzdělání pro obecnou část zvláštní odborné způsobilosti je uveden v Příloze č. 2, bodu 1 vyhlášky č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků.

Zvláštní odborná způsobilost – zvláštní část

Seznam rovnocenného vzdělání pro zvláštní část zvláštní odborné způsobilosti je uveden v Příloze č. 2, bodu 2 vyhlášky č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků.

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů

Seznam rovnocenného vzdělání pro obecnou část vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů je uveden v Příloze č. 3 vyhlášky č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků.