Seznam odborníků ke zkoušce odborné způsobilosti

Submodul Seznam odborníků ke zkoušce odborné způsobilosti obsahuje seznamy „zkušebních komisařů“ pro zkoušky zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění a umožňuje vyhledávání podle správních činností uvedených ve vyhlášce č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků v platném znění

Definice, charakteristika

  • V submodulu Seznam odborníků ke zkoušce odborné způsobilosti se vede databáze odborníků ke zkoušce odborné způsobilosti (jinak též zkušebních komisařů), která je podle § 35 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění veřejná.
  • Ke změnám v seznamu odborníků ke zkoušce odborné způsobilosti (jejich zařazení či vyřazení) jsou oprávněni pouze garanti jednotlivých odborných způsobilostí, kteří byli k této činnosti určeni příslušnými ústředními správními úřady, a jejichž evidenci vede Institut pro veřejnou správu Praha. Návrhy změn může rezortu podat též institut pro veřejnou správu Praha.

Právní úprava

  • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění
    • § 35 – Působnost ministerstva
    • § 36 – Rozsah spolupráce ministerstva s ostatními ústředními správními úřady
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Metodika

  • Databázi (seznam) odborníků ke zkoušce odborné způsobilosti vede ministerstvo (zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, § 35, odst. 1) g) prostřednictvím Institutu pro veřejnou správu Praha, který zajišťuje aktuálnost seznamu vedeného v prostředí EZOP. Export údajů z neveřejného prostředí EZOP na webové stránky IVS probíhá automaticky.
  • Zařazení či vyřazení odborníků je v gesci příslušných ústředních správních úřadů, které zastupují garanti jednotlivých odborných způsobilostí. Návrhy změn může rezortu podat též Institut pro veřejnou správu Praha.
Jméno a příjmení Způsobilost
Ing. Milena VEVERKOVÁ Ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností v hospodaření s odpady a nakládání s obaly
RNDr. Alena VOPÁLKOVÁ Ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v ochraně přírody a krajiny
Mgr. Svatava HAVELKOVÁ Ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v ochraně přírody a krajiny
JUDr., RNDr. Jitka JELÍNKOVÁ , Ph.D. Ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v ochraně přírody a krajiny
Ing. Jan ŠÍMA Ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v ochraně přírody a krajiny
Mgr. Hana BOROVIČKOVÁ Ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v ochraně přírody a krajiny
Mgr. Veronika VILÍMKOVÁ Ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v ochraně přírody a krajiny
Mgr. Barbora LANDOVÁ Ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v ochraně přírody a krajiny
Ing. Petr STLOUKAL Ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v ochraně přírody a krajiny
JUDr. Vladimíra SEDLÁČKOVÁ Ověření zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.
stav. Jiří DOLEŽAL Ověření zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.
JUDr. Václava KOUKALOVÁ Ověření zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.
JUDr. Marie ALSTEROVÁ Ověření zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.
Ing. Pavel GREMLICA Ověření zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.
JUDr. Miluška JAROŠOVÁ Ověření zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.
JUDr. Zdeňka VOBRÁTILOVÁ Ověření zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.
JUDr. Marta WROBLOWSKÁ Ověření zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.
Ing. arch. Miriam BLAŽKOVÁ Ověření zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.
Mgr. Jana MACHAČKOVÁ Ověření zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.
Ing. Lenka HOLENDOVÁ Ověření zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.
Ing. arch. Alena SVOBODOVÁ Ověření zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.
JUDr. Libor DVOŘÁK , Ph.D. Ověření zvláštní odborné způsobilosti při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění
Ing. Jaroslava HONOVÁ Ověření zvláštní odborné způsobilosti při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění
doc.Ing. Vladimír LAPČÍK , CSc. Ověření zvláštní odborné způsobilosti při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění
Ing. Václav OBLUK Ověření zvláštní odborné způsobilosti při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění