Hodnocení zaměstnanců

Pracovní hodnocení zaměstnanců (hodnocení pracovních výkonů a pracovních výsledků)


​​Periodické pracovní hodnocení zaměstnanců jako součást personálních činností je jedním z nejefektivnějších nástrojů řízení, který patří mezi hlavní řídící povinnosti každého vedoucího úředníka/zaměstnance. Pracovní hodnocení je vždy porovnáváním stavu skutečného se stavem požadovaným, poskytuje přehled o momentálním stavu zaměstnance ve vztahu k vykonávaným pracovním činnostem, jejichž parametry (kritéria) jsou nastavena např. v propisu pracovních činností, resp. ve vztahu k zaměstnavateli a jeho požadavkům.

Pracovní hodnocení je klasifikací vybraných jevů, za pomoci standardizovaných metod. Vzhledem k tomu, že tyto jevy většinou nelze úplně exaktně měřit, je nezbytné, aby pracovní hodnocení bylo definováno jako objektivní systém, na jehož průběhu participují jak vyškolení hodnotitelé, tak poučení hodnocení. Pracovní hodnocení vždy obsahuje subjektivní vlivy hodnotitele

 ​Terminologie

Terminologie k hodnocení zaměstnanců

Právní úprava

Právní úprava k hodnocení zaměstnanců

Metodika

Jak na pracovní hodnocení zaměstnanců

Vzory

Vzory k pracovnímu hodnocení zaměstnanců ke stažení