Slovník

Slovník nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž

Úřednická zkouška

 Kvalifikační předpoklad pro výkon státní služby. Státní zaměstnanec je povinen úspěšně vykonat úřednickou zkoušku. Úřednická zkouška je tvořena částí obecnou a částí zvláštní. Zkoušený koná obecnou část a zvláštní část úřednické zkoušky zpravidla v jednom dni. Úřednická zkouška je vykonána úspěšně, jestliže je zkoušený hodnocen výrokem „vyhověl“ v obecné i zvláštní části úřednické zkoušky. O úspěšném vykonání úřednické zkoušky vystaví zkušební komise osvědčení. O neúspěšném vykonání úřednické zkoušky vystaví zkušební komise písemnou zprávu.

Zdroje
  • Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
  • Vyhláška č.162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
  • Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2015, kterým se stanoví podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky

Související pojmy